ZPRAVODAJ.krumlov.cz
.. informace o městě a jeho občanech
Naši sponzoři. Klikněte pro více informací Naši sponzoři. Klikněte pro více informací
  Aktuálně:     JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. KRUMLOV - 15. prosince 2010, více info na stránkách města, zde.  
  Vyhledat:    
Články
Pro autory
Pro inzerenty
O vydavateli
Demokracie.Krumlov.CZ

 Anketa týdne: 

Jste spokojeni s tím, jak dopadla povolební vyjednávání v Č. Krumlově?

> Starší výsledky <Názory, vyjádřené ve článcích tohoto zpravodaje, se nutně nemusí shodovat s názory vydavatele či jeho sponzorů. Zpravodaj.Krumlov.cz je součástí projektu Demokracie.krumlov.czCO JE A CO NENÍ DISKRIMINACE


Od dubna letošního roku se mohou obracet občané Českokrumlovska i jižních Čech na bezplatnou právní poradnu ICOS Český Krumlov i v případech diskriminace. Jak upozorňuje například text "Proč se zabývat diskriminací" není u problematiky diskriminace problémem pouze to, že někteří z nás jsou vystavování diskriminačnímu jednání, problémem jsou i nepřesné představy lidí o tom, co to diskriminace je.


Proto v rámci projektu Prolomit to půjde, chystá ICOS Český Krumlov a jeho projektová pracoviště Centrum sociálních služeb a Centrum ochrany lidských práv řadu dalších aktivit, které by kromě přímé právní pomoci obětem diskriminace měly napomoci i odstraňování přetrvávajících mýtů o diskriminaci. Mezi tyto aktivity patří například pořádání seminářů ve spolupráci s Českým helsinským výborem pro širší i odbornou veřejnost k problematice diskriminace, její legislativní úpravě a o evropském přístupu k dané věci. Dále monitoring diskriminace, zřízení a provoz informačních míst a speciálních webových stránek pro občany regionu nebo třeba seriál tematických článků a textů v tomto zpravodaji.

Nepřesné představy – co je a co není diskriminace
V ČR dosud přes několikaleté úsilí mnoha odborníků neexistuje v oblasti diskriminace sjednocená právní úprava (antidiskriminační zákon však nyní míří znovu do poslanecké sněmovny). Přesto je - kromě mezinárodních úmluv o lidských právech (např. Úmluva o odstranění všech forem diskriminace) nebo antidiskriminačního práva Evropské unie - zákaz diskriminace vtělen do Listiny základních práv a svobod. Zde se kupříkladu v čl. 3 hovoří o tom, že základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, národního, sociálního původu (...) nebo jiného postavení. V právu EU jsou pak dnes považovány za hlavní (nikoli jediné) diskriminační důvody:
    - pohlaví
    - rasa a etnický původ
    - věk
    - zdravotní postižení nebo nepříznivý zdravotní stav
    - sexuální orientace
    - náboženství, víra nebo skutečnost, že osoba je bez vyznání
    
Diskriminací se v zásadě rozumí znevýhodnění z určitých důvodů (viz diskriminační důvody) oproti někomu jinému. Diskriminací však není jakýkoli rozdíl v zacházení s druhou osobou, nýbrž jen takový, který znevýhodňuje, přináší újmu a nějakým způsobem ubližuje. Zachází-li se s druhým sice jinak, ovšem ne méně výhodně, nejedná se o diskriminaci. Což zjednodušeně ukazují další řádky na odlehčeném případu vysvětlujícím dva pojmy důležité k pochopení principu diskriminace: Rovné zacházení v tom smyslu, že aktér jedná se dvěma osobami naprosto stejně (např. v hospodě jsou dva lidé a hospodský oběma přinese po jednom pivu). Rozdílné zacházení znamená, že aktér jedná rozdílně (v našem případě jednomu pivo přinese a druhému ne). Toto rozdílné zacházení bude často zcela oprávněné (ve výše uvedené situaci by se mohlo stát, že jeden host má peníze a druhý žebrá). Diskriminace by nastala jen v tom případě, pokud by rozdíl zacházení nebyl oprávněný a souvisel s některým diskriminačním důvodem (např. druhý host volí komunistickou stranu, a hospodský ho proto chtěl za to potrestat, znevýhodnit). Tedy zdaleka ne každé rozdílné zacházení je diskriminací, tedy protiprávním jednáním.

Oblasti diskriminace
S diskriminací se můžeme setkat prakticky ve všech oblastech lidského života, a to z různých výše uvedených důvodů. Zřejmě nejčastější prostor, kde se člověk může setkat s diskriminací je zaměstnání. V zaměstnání bývají diskriminováni i ti, kteří se za žádnou menšinu nepovažují a kteří se v žádné jiné oblasti života s diskriminací nesetkávají. Nejklasičtější diskriminační situací je přijímání do zaměstnání. Vykazování určitého znaku – diskriminačního důvodu (např. uchazeč je žena, Rom, starší 45 let) – v případech diskriminace automaticky vyřazuje uchazeče z možnosti získat dotyčné pracovní místo. Často se setkáváme také s nepřiměřenými požadavky na uchazeče o zaměstnávání (například vyžadování dokladů, jež nejsou k pracovní pozici vůbec potřeba). Poradna pro občanství zaznamenala při svých výzkumech tyto (potenciálně) diskriminační požadavky: lékařské potvrzení o výborném zdravotním stavu (např. u uklízeče), bezdětnost u recepčního, manželský pár na místo číšníka a servírky, (...) délku praxe nebo požadavek nulových absencí v předchozím zaměstnání. Tyto požadavky mohou být diskriminační přímo anebo mohou být nepřímou diskriminací. Tak např. požadavek nulových absencí v předchozím zaměstnání může být nepřímo diskriminační vůči osobám se zdravotním postižením, požadavek nepřiměřeně dlouhé délky předchozí praxe může představovat diskriminaci věkovou.

Konkrétním případům diskriminace nejen v oblasti zaměstnání budeme věnovat prostor v dalších textech.

Máte-li pocit že jste obětí diskriminace, nebo potřebujete poradit, zda to s čím jste se setkali je diskriminační jednání či nikoli, obraťte se na právní poradnu Centra sociálních služeb a Centra ochrany lidských práv na Náměstí Svornosti.

KONTAKTY A DALŠÍ INFORMACE K BEZPLATNÉ PRÁVNÍ PORADNĚ


Pozn. red.: Zdrojem pro tento text se stala publikace: DISKRIMINACE - MANUÁL PRO PRACOVNÍKY INSTITUCÍ, Kolektiv autorů, Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva Praha 2006. Věty uváděné kurzívou jsou doslovnou citací.Vydáno v rámci projektu "Prolomit to půjde".
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu NROS Transition Facility 2005.Tomáš Zunt, ICOS

Chcete přidat vlastní názor?

Vaše jméno:
Zaslat reakce na email:
Nadpis:
Text:
Ověření:
Pro ověření prosím opište kód z obrázku do tohoto pole

Diskusní příspěvky:

Autor: 3bBE3OmetMo Nadpis: j9xbNaJKV Napsáno: 10:52 07.10.2016
Text:
Wowza, problem solved like it never <a href="http://xxlmtpean.com">haeenppd.</a>

Autor: iqoD9sY9 Nadpis: PEottGyKwWzz Napsáno: 16:50 04.10.2016
Text:
Apltrenapy this is what the esteemed Willis was talkin' 'bout. http://ewrcjitzj.com [url=http://tjfpizv.com]tjfpizv[/url] [link=http://dzkwwli.com]dzkwwli[/link]

Autor: bNXO4yb7P3E Nadpis: bMvGramjWj Napsáno: 18:17 02.10.2016
Text:
I much prefer <a href="http://mxaipm.com">inftvmaoire</a> articles like this to that high brow literature.

Autor: TGGq1Ra9fNa Nadpis: 2mSQwGlY Napsáno: 22:12 01.10.2016
Text:
At last! Something clear I can undnestard. Thanks!TOPlist