ZPRAVODAJ.krumlov.cz
.. informace o městě a jeho občanech
Naši sponzoři. Klikněte pro více informací Naši sponzoři. Klikněte pro více informací
  Aktuálně:     JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. KRUMLOV - 15. prosince 2010, více info na stránkách města, zde.  
  Vyhledat:    
Články
Pro autory
Pro inzerenty
O vydavateli
Demokracie.Krumlov.CZ

 Anketa týdne: 

Jste spokojeni s tím, jak dopadla povolební vyjednávání v Č. Krumlově?

> Starší výsledky <Názory, vyjádřené ve článcích tohoto zpravodaje, se nutně nemusí shodovat s názory vydavatele či jeho sponzorů. Zpravodaj.Krumlov.cz je součástí projektu Demokracie.krumlov.czPETICE: Za omezení hlučného provozu betonárny v Domoradicích


V dubnu tohoto roku jsme Vás informovali o stížnostech obyvatel sídliště Mír na nadměrně hlučný a prašný provoz domoradické betonárny (více informací najdete zde). Ta sídlí v ulici Za Jitonou a mnoha občanům, kteří bydlí v její blízkosti, ztrpčuje svým provozem každodenní život. Na MěÚ Český Krumlov se již chystají kroky vedoucí k omezení provozu této betonárny, ale například do kompetence odboru životního prostředí MěÚ spadá jen měření prašného spadu v těchto provozovnách. Právě hlučnost provozu, která je hlavním zdrojem výtek občanů, má ale na starosti Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje. Ta ve svém posledním vyjádření považuje stížnosti občanů za vyřízené, protože firma provozující betonárnu předložila ke konci června t.r. vyhovující výsledky měření hluku. S tím se však občané žijící v blízkosti provozovny nechtějí smířit a tak sepsali petici za omezení hlučného provozu, kterou zde uveřejňujeme. Pozoruhodné je, že již v prvních dnech po jejím sepsání je pod textem petice podepsáno více než 130 občanů.


PETICE

ZA OMEZENÍ HLUČNÉHO PROVOZU BETONÁRNY V DOMORADICÍCH U SÍDLIŠTĚ MÍR (ULICE ZA JITONOU)

Jako občané, kteří bydlí v blízkosti betonárny v Domoradicích (ulice Za Jitonou) firmy ČR Beton Bohemia, Linecká 277, Č. Krumlov, a kteří jsou soustavně obtěžováni hlučným a prašným provozem, vyjadřujeme toto stanovisko.

Na základě stížnosti občanů z roku 2003 bylo provedeno dne 7.4.2004 odborné měření hluku Krajskou hygienickou stanicí a posouzení prašného spadu Odborem životního prostředí a zemědělství MěÚ Č. Krumlov. Bylo naměřeno prokazatelné překročení daných hygienických norem. Navržená opatření ke snížení hluku ze strany firmy jsou nedostatečná a situaci nijak neřeší. Ani nařízené instalování prachových filtrů na silech mnohdy nezabraňuje úniku velkého množství cementu do ovzduší a jeho rozptylu po okolí. Provoz betonárny, která je umístěna v těsném sousedství husté bytové zástavby, je neúnosně hlučný a nepřiměřeně dlouhý v dané lokalitě. Firma soustavně porušuje a překračuje již stanovenou pracovní dobu 6.00 – 22.00 hod. Práce v areálu začínají již krátce po páté hodině ranní startováním a pojezdy těžké techniky a trvají po celý den, mnohdy až do nočních hodin a často i ve dnech pracovního volna a pracovního klidu. Přihrnování materiálu těžkým nakladačem, dovoz a přečerpávání cementu do sil, startování, pojezdy a odjezdy těžké techniky na přepravu směsí jsou hlavní naměřené zdroje obtěžujícího hluku, prachu a zamořování prostoru výfukovými plyny, které nelze navrženými úpravami firmou ČR Beton Bohemia odstranit, či potřebně snížit.

Z výše uvedených důvodů konstatujeme, že z dlouhodobého hlediska je takto rozsáhlý provoz betonárny přímo u sídliště Mír a další bytové zástavby neúnosný, nepřijatelný a proto požadujeme:
  • Zákaz provozu betonárny ve dnech pracovního volna a pracovního klidu
  • Zákaz provozu betonárny v době nočního klidu 22.00 – 6.00 hod.
  • Zásadní omezení pracovní doby ve všedních dnech na jednu směnu 7.00 – 16.00 hod, aby provoz nezasahoval do časných ranních hodin, pozdních odpoledních a večerních hodin.
  • Zákaz používání přihrnovacího nakladače před 9.00 hod. (největší naměřený zdroj hluku)
  • Přívoz a přečerpání cementu do sil před 9.00 hod (druhý největší naměřený zdroj hluku)
  • Vybodování dostatečně vysokých protihlukových zábran po celé délce areálu k ulici Za Jitonou.
  • Firma by měla zajistit a financovat výměnu oken v přímo sousedících domech v ulici lipová č.p. 158 – 160 a v dalších, jež jsou též hluku vystaveny a které o to požádají, za okna kvalitnější s protihlukovou úpravou.
  • Řádné dodržování stanovené pracovní doby bez tzv. rozjezdů a dojezdů techniky.
  • Nepovolování výjimek.


Navržené úpravy, kromě bodů pátého a šestého, firmu ČR Beton Bohemia nijak neomezí, neboť má možnost provoz v areálu časově upravit nebo – podle svého návrhu řešení – převést část výroby na jiné provozovny.

V Českém Krumlově 5. 9. 2004

Za petiční výbor: Jaroslav Fořt, Lipová 160, 381 01 Český Krumlov


Redakce (Tomáš Zunt)

Chcete přidat vlastní názor?

Vaše jméno:
Zaslat reakce na email:
Nadpis:
Text:
Ověření:
Pro ověření prosím opište kód z obrázku do tohoto pole

Diskusní příspěvky:

Diskuse k tomuto článku
neobsahuje žádný příspěvek


TOPlist